Ingersoll Rand Brands: Club Car, Ingersoll Rand, Thermo King, Trane, American Standard, ARO

Temui pengertian bekerja di salah sebuah syarikat industri pelbagai paling inovatif di dunia, yang mana kemajuan bermula dengan anda.

Kami di Ingersoll Rand memperkasa pekerja kami untuk memberi inspirasi kepada kemajuan setiap hari, untuk pelanggan dan komuniti kami sementara menawarkan peluang yang tidak terhitung untuk membina kerjaya yang berjaya dan menguntungkan.

Kami telah mengumpul senarai soalan lazim dan jawapan yang berkaitan dengan permohonan pekerjaan di Ingersoll Rand; Lihat Soalan Lazim kami.

Ingersoll Rand merupakan satu persekitaran yang pelbagai dan terangkum. Kami merupakan majikan yang memberikan peluang saksama, berdedikasi untuk mengambil individu kurang upaya untuk bekerja dan di Amerika Syarikat, kami juga berdedikasi untuk mengambil veteran dilindungi yang layak untuk bekerja.

Sekiranya anda adalah seorang yang kurang upaya dan memerlukan bantuan dalam membuat permohonan,
mengemukakan permintaan

Ingersoll Rand merupakan satu persekitaran yang pelbagai dan terangkum. Kami ialah majikan yang menawarkan peluang sama rata yang berdedikasi untuk mengambil individu kurang upaya bekerja, dan di Amerika Syarikat, kami juga berdedikasi untuk mengambil veteran dilindungi yang berkelayakan sebagai pekerja. Semua pemohon yang berkelayakan akan diberi pertimbangan untuk diambil bekerja tanpa mengira bangsa, warna kulit, agama, jantina, identiti gender, negara asal, umur, status veteran yang dilindungi, status sebagai individu berkelayakan dengan kekurangan upaya, atau sebarang ciri lain yang dilindungi oleh undang-undang.

Sekiranya kekurangan upaya menghalang anda daripada memohon pekerjaan melalui laman Carreers (Kerjaya) kami, e-mel untuk bantuan khas. Permintaan lain tidak akan dilayan.

.

Selamat datang. Anda tidak merakam masuk.

Carian Kerja Lanjutan


Nombor Kerja
Kerja Penting
Kerja Penting Sahaja
Status Pekerja
Kerap
Sementara

Giliran Kerja
Kerja Siang
Kerja Petang
Kerja Malam
Hujung Minggu

Kerja kosong

RSS: Buat suapan RSS
Berbilang baris

Simpan carian ini agar anda tidak perlu memilih kriteria carian pada kali seterusnya anda mencari kerja yang serupa.

Simpan Carian ini Batal
Ikon Tajuk Rekuisisi Lokasi Tarikh Penyiaran Tindakan

    Tiada kerja yang sepadan dengan kriteria yang ditentukan.