Ingersoll Rand Brands: Club Car, Ingersoll Rand, Thermo King, Trane, American Standard, ARO

ดูว่าการทำงานในบริษัทอุตสาหกรรมที่มีธุรกิจหลากหลายและนวัตกรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั้นเป็นอย่างไร ความก้าวหน้าในอาขีพขึ้นอยู่กับตัวคุณ

Ingersoll Rand ให้อำนาจพนักงานในการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาเพื่อลูกค้าและชุมชนทุกวันและให้โอกาสมากมายในการสร้างความสำเร็จในหน้าที่การงานเพื่อสร้างความพึงพอใจ

เราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสมัครงานกับ Ingersoll Rand พร้อมคำตอบไว้ใน คำถามที่พบบ่อย

Ingersoll Rand มีสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายและให้ความสำคัญกับทุกคน เราเป็นบริษัทที่เน้นการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน เราเน้นการจ้างงานบุคลากรทุพพลภาพและเน้นการจ้างงานทหารผ่านศึกที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย

คลิก
ส่งคำขอ

Ingersoll Rand สร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานที่เน้นบุคลากรที่มีความหลากหลายและเป็นหนึ่งเดียวกัน เรามอบโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคนรวมถึงว่าจ้างบุคคลทุพพลภาพเข้าทำงานกับเรา และเราว่าจ้างทหารผ่านศึกที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดในสหรัฐอเมริกาด้วย เราจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ถิ่นกำเนิด อายุ สถานภาพทหารผ่านศึก สถานะบุคคลทุพพลภาพที่ได้รับการรับรอง หรือลักษณะอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย

คลิกอีเมลสำหรับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หากคุณประสบปัญหาการสมัครงานผ่านไซต์สมัครงานของเราเนื่องจากความทุพพลภาพของคุณ จะไม่มีการตอบรับการร้องขอในด้านอื่นๆ

หากคุณเป็นบุคคลทุพพลภาพและต้องการความช่วยเหลือในการสมัครงาน

ยินดีต้อนรับ คุณไม่ได้ล็อกอิน

การค้นหางานขั้นสูง


หมายเลขงาน
งานที่ต้องการด่วน
งานที่ต้องการด่วนเท่านั้น
สถานะของพนักงาน
ปกติ
ชั่วคราว

กะงาน
งานช่วงกลางวัน
งานช่วงเย็น
งานช่วงกลางคืน
สุดสัปดาห์

งานที่เปิดรับสมัคร

RSS: สร้าง RSS feed
หลายบรรทัด

บันทึกการค้นหานี้เพื่อที่คุณจะไม่ต้องเลือกเกณฑ์ค้นหาในครั้งถัดไปที่ทำการค้นหางานที่คล้ายกันนี้

บันทึกการค้นหานี้ ยกเลิก
ไอคอน ชื่อคำขอรับพนักงาน สถานที่ วันที่ติดประกาศ การดำเนินการ

    ไม่มีงานที่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุ