Ingersoll Rand Brands: Club Car, Ingersoll Rand, Thermo King, Trane, American Standard, ARO

ดูว่าการทำงานในบริษัทอุตสาหกรรมที่มีธุรกิจหลากหลายและนวัตกรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั้นเป็นอย่างไร ความก้าวหน้าในอาขีพขึ้นอยู่กับตัวคุณ

Ingersoll Rand ให้อำนาจพนักงานในการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาเพื่อลูกค้าและชุมชนทุกวันและให้โอกาสมากมายในการสร้างความสำเร็จในหน้าที่การงานเพื่อสร้างความพึงพอใจ

เราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสมัครงานกับ Ingersoll Rand พร้อมคำตอบไว้ใน คำถามที่พบบ่อย

Ingersoll Rand มีสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายและให้ความสำคัญกับทุกคน เราเป็นบริษัทที่เน้นการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน เราเน้นการจ้างงานบุคลากรทุพพลภาพและเน้นการจ้างงานทหารผ่านศึกที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย

คลิก หากคุณเป็นบุคคลทุพพลภาพและต้องการความช่วยเหลือในการสมัครงาน
ส่งคำขอ

Ingersoll Rand สร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานที่เน้นบุคลากรที่มีความหลากหลายและเป็นหนึ่งเดียวกัน เรามอบโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคนรวมถึงว่าจ้างบุคคลทุพพลภาพเข้าทำงานกับเรา และเราว่าจ้างทหารผ่านศึกที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดในสหรัฐอเมริกาด้วย เราจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ถิ่นกำเนิด อายุ สถานภาพทหารผ่านศึก สถานะบุคคลทุพพลภาพที่ได้รับการรับรอง หรือลักษณะอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย

คลิก หากคุณประสบปัญหาการสมัครงานผ่านไซต์สมัครงานของเราเนื่องจากความทุพพลภาพของคุณ อีเมลสำหรับความช่วยเหลือเป็นพิเศษจะไม่มีการตอบรับการร้องขอในด้านอื่นๆ

ไปที่ส่วนข้อมูลหลัก

ลบสาขาของงานนี้ออกจากเกณฑ์ค้นหา: {0}ลบสถานที่นี้ออกจากเกณฑ์ค้นหา: {0}ลบองค์กรนี้ออกจากเกณฑ์ค้นหา: {0}
สร้าง RSS feed

เริ่มต้นส่วนข้อมูลหลัก